Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů souhlasí subjekt osobních údajů se zpracováním svých osobních údajů, které poskytl správci údajů.

Webové rozhraní: www.caffeopera.cz

 1. Subjekt osobních údajů bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje uvede správně, a bude informovat správce o změně ve svých osobních údajích.
 2. Subjekt osobních údajů souhlasí se zpracováním osobních údajů správcem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy nebo pro účely vedení uživatelského účtu, případně pro účely vedení interní databáze.
 3. Správce zpracovává od okamžiku, kdy subjekt osobních údajů odešle online formulář, o subjektu osobních údajů jím poskytnuté osobní údaje. A to za účelem:
  1. plnění práv a povinností správce souvisejících s dodávkou služby nebo zboží,
  2. pro účely zasílání informací souvisejících se službami nebo zbožím správce,
  3. reakce na dotaz.
 4. V případě, že by se subjekt osobních údajů domníval, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které jsou v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem může:
  1. požádat správce o vysvětlení
  2. požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav.

Nevyhoví-li správce žádosti, má objednávající právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ujednáním není dotčeno právo subjektu osobních údajů obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů kdykoliv.

 1. Zpracováním osobních údajů subjektu osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
 2. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 3. Objednávající prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních údajů a tento souhlas může kdykoliv bezplatně odvolat zasláním požadavku na e-mail: opera.olomouc@gmail.com
 4. Souhlas se zpracováním osobních údajů platí na dobu neurčitou, platnost a účinnost nastává v den poskytnutí souhlasu správci.